Obecné podmínky a ubytovací řád                            

 

 1. Objednání a rezervace ubytování

 1. Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační systém na našich internetových stránkách, e-mailem případně telefonicky.

 2. Rezervaci ubytování Vám potvrdíme nejpozději do 48hodin e-mailem či telefonicky. Bez tohoto potvrzení je rezervace neplatná.

 3. Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy.

 4. Zaplacením zálohy ubytovaní prohlašují, že se seznámili s obecnými podmínkami a ubytovacím řádem, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 1. Ceny ubytování

 1. Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. V ceně za každé lůžko je zahrnut rekreační poplatek obecnímu úřadu Vysoké nad Jizerou ve výši 18 Kč na osobu a noc, spotřeba vody a energie.

 2. Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy ve výši 50% ceny ubytování za rezervovaný jeden pokoj, která slouží jako kauce vratná po skončení pobytu.

 3. Cena za ubytování se platí v hotovosti na začátku ubytování, případně převodem na účet ubytovatele kdykoliv před začátkem doby sjednaného ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou aby již byly peníze připsány na účtu ubytovatele).

 1. Storno podmínky

    1.   Při zrušení závazné rezervace více než jeden měsíc před plánovaným začátkem pobytu je     

      záloha vrácena v plné výši.

    2.   Při zrušení závazné rezervace více než dva týdny před plánovaným začátkem pobytu je záloha

      vrácena v poloviční výši.

    3.  Při zrušení závazné rezervace méně než dva týdny před plánovaným začátkem pobytu již                  záloha vracena nebude.

 1. Začátek a konec ubytování

 1. Ubytovatel je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.

 2. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.

 3. Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.

 4. Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

 5. Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.

 6. Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 13:00 – 18:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 11:00.

 1. Pravidla ubytování

 1. Ubytovaný má právo užívat pokoj a prostory – kuchyň s jídelnou a sociálním zařízením, dále společné prostory, vyhrazené místo na uložení kol nebo lyží a parkovací místo před objektem, předem objednané a potvrzené.

 2. V celém objektu je zakázáno kouřit.

 3. Do ubytovacích prostor je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi!

 4. Přesouvání nábytku v rámci pokoje i dalších prostor je prioritně zakázáno. Případné přesuny lze realizovat výhradně se souhlasem pronajímatele, avšak s plnou odpovědností za vznik škod se stěhováním spojených, osoby nebo osob, která stěhování realizovala.

 5. Větrání žádáme realizovat adekvátně s ohledem na roční období. Radiátory jsou osazeny termostatickými hlavicemi a proto si ubytovaný reguluje teplotu dle svého uvážení.

 6. Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem obyvatele.

 7. V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

 8. Při odchodu z pokoje je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okno a uzamknout dveře pokoje.

 9. V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit v plné výši. Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků. Ubytovaný je plně zodpovědný za spoluubytované děti.

 10. Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.

 11. Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla hrubým způsobem porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Kontakt

penzion - Sklenařice 193

sklenarice193@gmail.com

Sklenařice 193 Jablonec nad Jizerou 51 243

605729665

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode